Δίκτυο Βάσης Δεδομένων

Τι είναι το Δίκτυο Βάσης Δεδομένων ECOAGE;

Το Δίκτυο Βάσης Δεδομένων που δημιουργήθηκε από την ομάδα ECOAGE περιλαμβάνει μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) και ιδιωτικούς φορείς που συμβάλλουν ενεργά στη θετική κοινωνική ευημερία της ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής κοινότητας. Αυτοί οι οργανισμοί έχουν ενημερωθεί για την εκπαίδευση ECOAGE για την υποστήριξη και τη διευκόλυνση δραστηριοτήτων και ευκαιριών για εθελοντές που εργάζονται με ηλικιωμένους.

Η ομάδα ECOAGE αναζητά οργανισμούς σε όλη την Κύπρο που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στη βάση δεδομένων και να μάθουν περισσότερα για την εκπαίδευσή του ECOAGE, προκειμένου να παρέχουν περισσότερες δραστηριότητες χωρίς αποκλεισμούς για ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας.

    Scroll to Top