Οι εθελοντές δίνουν ανατροφοδότηση για το έργο Ecoage

Τον Σεπτέμβριο 2022, συνολικά 12 εθελοντές από την τουρκοκυπριακή και την ελληνοκυπριακή κοινότητα συμμετείχαν σε ομάδες εστίασης και συνεντεύξεις για να μοιραστούν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους σχετικά με τις παραδοσιακές καθημερινές φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές, όπως η παρασκευή σαπουνιού, η επαναχρησιμοποίηση τροφίμων, ρούχων και παιχνιδιών, καθώς και τους προβληματισμούς τους σχετικά με την καθοδήγηση των νέων και τις διακοινοτικές δραστηριότητες.

Η ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων θα χρησιμοποιηθεί για τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων και του εκπαιδευτικού προγράμματος του έργου, όπως η εκπαίδευση μεντόρων, τα εργαστήρια και οι εκδρομές.

Το ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (IEEN), ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα των Ηλικιωμένων και την Ψυχική Υγεία (ERMH) και το University College for Green Development (HGUt) αποτελούν την κοινοπραξία για το έργο ECOAGE, το οποίο στοχεύει στην εμπλοκή των ηλικιωμένων ως μέντορες και περιβαλλοντικοί πρεσβευτές για τα παιδιά και τους νέους μέσω διαγενεακών δραστηριοτήτων.

Ακολουθήστε τις τελευταίες μας ενημερώσεις στους λογαριασμούς Ecoage στο Facebook και στο Instagram.

Scroll to Top