Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο ECOAGE ή εάν θέλετε να μας κάνετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το έργο, στείλτε μας ένα μήνυμα ή ακολουθήστε μας στο Facebook:

*Your contact details will be used only for the dissemination of the ECOAGE newsletter or for inviting you to the activities of the ECOAGE project. Your details will not be processed in any other way or transferred to any third party.
Powered by Contact Form X

*Τα στοιχεία επικοινωνίας σας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τη διάδοση του ενημερωτικού δελτίου ECOAGE ή για την πρόσκλησή σας στις δραστηριότητες του έργου ECOAGE. Τα στοιχεία σας δεν θα υποστούν επεξεργασία με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ούτε θα μεταφερθούν σε τρίτους.