Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου για το Έργο ECOAGE – Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός

1. Εισαγωγή

Καλώς ήλθατε στην πολιτική απορρήτου για το Έργο ECOAGE, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που αφοσιώνεται στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Αυτό το έγγραφο περιγράφει πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, αποκαλύπτουμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) της ΕΕ.

2. Πληροφορίες που Συλλέγουμε

Μπορούμε να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών:

  • Στοιχεία Επικοινωνίας: Όνομα, διεύθυνση email, ταχυδρομική διεύθυνση και τηλέφωνο.
  • Πληροφορίες Δωρεάς: Εάν πραγματοποιήσετε δωρεά, συλλέγουμε τις απαραίτητες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την ασφαλή επεξεργασία της συναλλαγής.
  • Προτιμήσεις Επικοινωνίας: Μπορεί να συλλέγουμε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τη λήψη επικοινωνίας από εμάς.

3. Πώς Χρησιμοποιούμε τις Πληροφορίες Σας

Χρησιμοποιούμε τις συλλεγείσες πληροφορίες για τους εξής σκοπούς:

  • Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τις πρωτοβουλίες, τις εκδηλώσεις και τις ενημερώσεις μας.
  • Για την επεξεργασία και την αναγνώριση των δωρεών σας με ασφάλεια.
  • Για τη βελτίωση και εξατομίκευση της εμπειρίας σας με το Έργο ECOAGE.
  • Για την συμμόρφωση με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

4. Ασφάλεια Δεδομένων

Δίνουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών και λαμβάνουμε κατάλληλα μέτρα για την προστασία τους από απαγορευμένη πρόσβαση, αποκάλυψη, αλλοίωση και καταστροφή. Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες και διαδικασίες ασφαλείας που είναι βιομηχανικά πρότυπο.

5. Διακίνηση Πληροφοριών

Δεν πωλούμε, δεν ενοικιάζουμε και δεν ανταλλάσσουμε τις προσωπικές σας πληρο

Scroll to Top