Συνεργάτες του Έργου

Το έργο ECOAGE υλοποιείται από τους ακόλουθους φορείς:


Youth Empowerment Foundation Cyprus (IEEN), Cyprus

(Ίδρυμα Ενδυνάμωσης Νέων Κύπρου (IEEN), Κύπρος)

Το Youth Employment / Training Foundation (συντομογραφία «IEEN», από τα ελληνικά αρχικά του πλήρους ονόματος του Ιδρύματος) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός εγγεγραμμένος στη Λευκωσία της Κύπρου, με μεγάλο αριθμό ιδρυτικών μελών που καλύπτουν μια σειρά επαγγελμάτων, με υψηλά ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα. Το διοικητικό συμβούλιο έχει ανά πάσα στιγμή τουλάχιστον 5 μέλη. Το ίδρυμα συχνά ονομάζεται επίσης “Youth Empowerment Foundation” για λόγους απλότητας.

Οι κύριοι στόχοι του IEEN είναι να βοηθήσει…

 • στην ανάπτυξη ήπιων και εργασιακών ιδιοτήτων στους νέους της Κύπρου,
 • την ανάπτυξη διαγενεακής αλληλεγγύης μέσω προγραμμάτων που περιλαμβάνουν και υποστηρίζουν ηλικιωμένους και νέους, με έμφαση στις πράσινες και τις δεξιότητες απασχολησιμότητας,
 • στην αλλαγή των αντιλήψεων για την εργασιακή ηθική και τις εργασιακές συμπεριφορές στην Κύπρο,
 • άτομα που ζουν στην Κύπρο, να έχουν πρόσβαση σε προγράμματα όπως:
  • καθοδήγηση,
  • εργαστήρια για ήπιες δεξιότητες και επαγγελματικά χαρακτηριστικά,
  • εκπαιδευτική εργασία σε μερική/εποχιακή βάση και,
  • υποστήριξη από έναν αριθμό μεγαλύτερων επαγγελματιών ως καθοδηγητών σε νέους
Η εναρκτήρια εκδήλωση αυτού του έργου, το οποίο βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη από το 2012

Το ΙΕΕΝ έχει συμμετάσχει και συντονίσει μια σειρά από προγράμματα Erasmus+, τα οποία ολοκληρώθηκαν με επιτυχία (κατάλογος παρακάτω), και διαθέτει μια συμπαγή ομάδα σταθερών εθελοντών και αρχηγών έργων, πολλοί από τους οποίους είναι επίσης μεταξύ των ιδρυτικών μελών και του διοικητικού συμβουλίου. Το IEEN απέκτησε επίσης με τα χρόνια, ένα ισχυρό δίκτυο με οργανισμούς στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής περίθαλψης, που ειδικεύονται στην υγιή γήρανση και στους ηλικιωμένους. Εάν εγκριθεί, το IEEN θα απασχολήσει επίσης έναν υπεύθυνο έργου για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. Η ιδέα ECOAGE συγκαταλέγεται στις προτεραιότητες του IEEN από τότε που ξεκίνησε η πανδημία. Το Active Citizens Fund είναι μια ευκαιρία να πάρουμε την ιδέα και να την υλοποιήσουμε σε ένα έργο για το οποίο έχουμε σκεφτεί πολύ και το οποίο, όπως και το Second Life, στοχεύουμε να το εκτελούμε σε συνεχή βάση.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://yempf.com/

Association of Elderly Rights and Mental Health (ERMH), Cyprus

(Σύλλογος Δικαιωμάτων Ηλικιωμένων και Ψυχικής Υγείας (ERMH), Κύπρος)

Ο Σύλλογος Δικαιωμάτων Ηλικιωμένων και Ψυχικής Υγείας (ERMH) είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που υπερασπίζεται τα δικαιώματα των ηλικιωμένων και τα δικαιώματα των ατόμων με ψυχικές ασθένειες στο βόρειο τμήμα της Κύπρου. Ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2018, πολλοί πολίτες από διάφορες επαγγελματικές ομάδες έχουν γίνει μέλη του συλλόγου και συμβάλλουν στις δραστηριότητες του συλλόγου σε εθελοντική βάση. Τα μέλη του συλλόγου αυξήθηκαν από 20 το 2018 σε 166 το 2022. Αυτή τη στιγμή είναι ο μόνος σύλλογος που υπάρχει στο βόρειο τμήμα της Κύπρου που στοχεύει στην προστασία των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων και των ψυχικά ασθενών.

Το Όραμα του Συλλόγου

Να είναι ένας πρωτοπόρος μη κυβερνητικός οργανισμός που προστατεύει ηλικιωμένους και άτομα με ψυχικές διαταραχές και συμβάλλει στην ανάπτυξη κοινωνικών αξιών στον τομέα των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων και της ψυχικής υγείας, συνεργαζόμενος με εγχώριους και διεθνείς μη κυβερνητικούς οργανισμούς.

Η Αποστολή του Συλλόγου

Να αγωνιστεί για τη δημιουργία νομικών και θεσμικών υποδομών που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων και των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και θα διασφαλίσουν τα βασικά δικαιώματα και τις ανάγκες αυτού του πληθυσμού. Να πρωτοστατήσει στο κίνημα που βασίζεται στα δικαιώματα στον τομέα της ψυχικής υγείας και να αναπτύξει ενημερωτικά έργα και δραστηριότητες που εξαλείφουν το στίγμα και τις προκαταλήψεις σχετικά με τις ψυχικές και νευρολογικές παθήσεις. Να διδάξει, να διαδώσει και να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των ηλικιωμένων και τα δικαιώματα των ατόμων με ψυχικές διαταραχές.

Ο Σύλλογος διεξήγαγε μια ανάλυση κατάστασης σε οίκους ευγηρίας για να κατανοήσει την αιτία της ανεπαρκούς φροντίδας ηλικιωμένων στο βόρειο τμήμα της Κύπρου. Εκπρόσωποι του Συλλόγου επισκέφθηκαν τους αρμόδιους φορείς και παρουσίασαν την έκθεση και εξέφρασαν ανησυχία για τα συνεχιζόμενα προβλήματα. Ο Σύλλογος είναι επίσης πολύ δραστήριος στα ΜΜΕ, καθώς και στον τύπο, την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Αύξησε την ευαισθητοποίηση του τύπου για διάφορα θέματα σχετικά με τα δικαιώματα των ηλικιωμένων και την ψυχική υγεία και πραγματοποίησε ενημερωτικά σεμινάρια για θέματα φροντίδας, δικαιωμάτων και ψυχικής υγείας των ηλικιωμένων. Ο Σύλλογος συνεργάζεται ενεργά με τους αρμόδιους φορείς για τη σύνταξη του νομικού κειμένου που θα παρέχει τις ελάχιστες προδιαγραφές για τα γηροκομεία.

Ο Σύλλογος Δικαιωμάτων Ηλικιωμένων και Ψυχικής Υγείας έχει εκτεταμένη γνώση των αναγκών και απαιτήσεων των ηλικιωμένων αλλά και ένα ισχυρό δίκτυο για τη διάδοση των προσπαθειών του έργου ECOAGE όπως αποδεικνύεται από τις δράσεις και τις δραστηριότητές του που μπορείτε να βρείτε εδώ: https://yaslihaklariveruhsagligi.org/

University College for Green Development (HGUt), Norway

Το University College for Green Development (HGUt) είναι ένα δημόσια εγκεκριμένο ιδιωτικό πανεπιστημιακό κολέγιο που προσφέρει πτυχίο Bachelor με ευέλικτα πανεπιστημιακά μαθήματα, σε μικτό στυλ μάθησης, με έμφαση στη δημιουργία φυσικής αξίας και την ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας. Το HGUt προσφέρει επίσης τη μοναδική προπτυχιακή εκπαίδευση της χώρας στην Καινοτομία και την Αναγεννητική ανάπτυξη.

Το HGUt:

 • Είναι ένας ενεργός εταίρος για την ανάπτυξη γνώσης, ικανοτήτων και επιχειρηματικότητας στις τοπικές κοινότητες της Νορβηγίας
 • Προσφέρει διδασκαλία σε επίπεδο κολλεγίου στο πλαίσιο της πράσινης επιχειρηματικής ανάπτυξης και της αναγεννητικής ανάπτυξης γενικότερα
 • Είναι γνώστης της αναγεννητικής γεωργίας (αεικαλλιέργεια, βιολογική και μικρής κλίμακας) και γνωρίζει πώς να εργάζεται από κοινού για την οικοδόμηση, την προώθηση και τη διατήρηση της ενδυνάμωσης
 • Διεξάγει εργασίες έρευνας και ανάπτυξης που υποστηρίζουν τους στόχους του έργου ECOAGE
 • Είναι ειδικευμένο σε μεθόδους δια ζώσης και διαδικτυακής μάθησης, καθώς έχει μαθητές από όλη τη χώρα με ζωντανή διδασκαλία μέσω αναμετάδοσης σε όλα τα μαθήματα. Προσφέρει σπουδές στην πανεπιστημιούπολη, στο τοπικό κέντρο μελέτης ή στο σπίτι.

Το HGUt είναι πολύ δραστήριο σε έργα διεθνούς έρευνας και ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 15 έργων του Νορβηγικού Ταμείου στην Τσεχία, τη Σλοβακία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Λιθουανία, τη Λετονία, την Πολωνία και άλλες χώρες. Το προσωπικό του HGUt είναι ή υπήρξε ενεργό μέλος σε περισσότερες από 10 Ευρωπαϊκές Δράσεις COST σε θέματα που ποικίλλουν από την Κοινωνική Δασοκομία έως τις Πληρωμές για Υπηρεσίες σε Οικοσυστήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.hgut.no

Scroll to Top