Σχετικά με εμάς

Κατανόηση του προβλήματος

Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος είναι ένα τεράστιο παγκόσμιο ζήτημα που σχετίζεται με πολύπλευρους άμεσους και έμμεσους κινδύνους για την υγεία για όλες τις πληθυσμιακές ομάδες. Ταυτόχρονα, ενώ οι ερευνητές αφιερώνουν μεγάλη προσπάθεια σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης, η εκπαίδευση των νέων σχετικά με τη διατήρηση ενός κατοικήσιμου πλανήτη παραμένει μια τρομακτική πρόκληση. Ένας μεγάλος όγκος ερευνητικών πορισμάτων προτείνει ότι οι ηλικιωμένοι έχουν μεγάλη επιτυχία σε προγράμματα καθοδήγησης νέων καθώς λειτουργούν ως πολύ αξιοσέβαστα πρότυπα για παιδιά και νεαρούς ενήλικες. Στην πραγματικότητα, οι ηλικιωμένοι είναι μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ομάδες πληθυσμού, έχουν σημαντικό ελεύθερο χρόνο και πραγματικά αναζητούν κοινωνικές δραστηριότητες.

Στο ίδιο πλαίσιο, ιστορικά δεδομένα για πρακτικές καθημερινής ζωής που ακολουθήθηκαν από προηγούμενες γενιές δείχνουν ότι οι ηλικιωμένοι έχουν σημαντική γνώση και τεχνογνωσία σχετικά με βιώσιμες και χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα πρακτικές που έχουν ξεχαστεί στη σύγχρονη ζωή (π.χ.παρασκευή σαπουνιού, επαναχρησιμοποίηση τροφής, ρούχων και παιχνιδιών) ενώ, ταυτόχρονα, οι νεότερες γενιές ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο να υιοθετήσουν οικολογικούς τρόπους ζωής.

Τι είναι το ECOAGE;

Το έργο ECOAGE στοχεύει να εμπλέξει τους ηλικιωμένους ως μέντορες και περιβαλλοντικούς πρεσβευτές για παιδιά και νέους μέσω διαγενεακών δραστηριοτήτων.

Οι κύριοι στόχοι του έργου μας είναι α) να ενδυναμώσουμε τους ηλικιωμένους ώστε να είναι κοινωνικά ενεργοί μοιραζόμενοι ιστορικά φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές με παιδιά και νεαρούς ενήλικες, μειώνοντας έτσι την κοινωνική απομόνωση και τη μοναξιά τους που έχουν συνδεθεί με πολύπλευρες δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία (WHO, 2021). β) να ενισχύσουμε τις σκληρές και ήπιες δεξιότητές τους στην καθοδήγηση, αυξάνοντας έτσι την αυτοπεποίθησή τους, τη συμμετοχή στην κοινωνία και την αίσθηση της χρησιμότητας, γ) να αναβιώσουμε και να προωθήσουμε την υιοθέτηση παλιών και φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών από τις νεότερες γενιές και δ) να ενδυναμώσουμε και να προάγουμε την επιχειρηματικότητα στους ηλικιωμένους.

Στόχοι του έργου

  • Η ενδυνάμωση των  ηλικιωμένων ώστε να είναι κοινωνικά ενεργοί μοιραζομένοι ιστορικά φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές με παιδιά και νεαρούς ενήλικες, μειώνοντας έτσι την κοινωνική απομόνωση και τη μοναξιά τους που έχουν συνδεθεί με πολύπλευρες δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία (WHO, 2021)
  • Η ενίσχυση των σκληρών  και ήπιων δεξιοτήτων τους στην καθοδήγηση, αυξάνοντας έτσι την αυτοπεποίθηση, τη συμμετοχή στην κοινωνία και την αίσθηση της χρησιμότητας
  • Η αναβίωση και η προώθηση της υιοθέτησης παλαιών και φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών από τις νεότερες γενιές
  • Η ενδυνάμωση και η προώθηση της επιχειρηματικότητας των ηλικιωμένων

Το έργο ECOAGE λαμβάνει επιχορήγηση στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund Κύπρου που χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω των χορηγιών ΕΟΧ και Νορβηγίας 2014-2021.

Scroll to Top