Οι εθελοντές δίνουν ανατροφοδότηση για το έργο Ecoage

Τον Σεπτέμβριο 2022, συνολικά 12 εθελοντές από την τουρκοκυπριακή και την ελληνοκυπριακή κοινότητα συμμετείχαν σε ομάδες εστίασης και συνεντεύξεις για να μοιραστούν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους…

Οι εθελοντές δίνουν ανατροφοδότηση για το έργο Ecoage Read More