Hakkımızda

Sorunu anlamak

Çevresel bozulma, tüm nüfus grupları için çok yönlü sağlık tehlikeleri ile ilişkili, muazzam bir küresel sorundur. Ayni zamanda, araştırmacılar, dünyamızın yaşanılabilir bir gezegen olarak korunması konusunda farkındalığı artırmak ve gençleri eğitmek için çok çaba sarf etmektedirler. Fakat herşeye rağmen bu konu hala göz korkutucu olmaya devam etmektedir. Büyük bir araştırma kuruluşu çocuklar ve gençler için düzenlenen mentorluk programlarında, yaşlı bireylerin gençlere çok saygın rol modelleri olmayı başardığını göstermiştir. Aslında yaşlılar toplumun en hızlı büyüyen nüfus gruplarından biridir, önemli ölçüde boş zamanları vardır ve aslında sosyal olarak ilgi çekici faaliyetler aramaktadırlar.

Aynı bağlamda, önceki nesillerin günlük yaşam faaliyetlerine ilişkin tarihsel veriler, yaşlı bireylerin şimdiki modern yaşamda unutulan sürdürülebilir ve düşük karbon içeren uygulamalar hakkında bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olduklarını göstermiştir (örneğin sabun yapımı, gıda ve oyuncakların başka bir amaca dönüştürülmesi vb.)  Bunun yanında, genç nesillerin çevre dostu yaşam tarzlarını benimsemeye başladıkları da gözlemlenmiştir.

ECOAGE nedir?

ECOAGE (EKOÇAĞ) projesi, nesiller arası faaliyetler yoluyla yaşlı bireyleri çocuklar ve gençler için çevre elçileri ve akıl hocaları olarak topluma kazandırmayı amaçlamaktadır.

Ana projemizin hedefleri: a) Çevre dostu uygulamaları çocuklar ve genç yetişkinlerle paylaşarak yaşlı bireylerin sosyal olarak aktif olmalarını sağlamak, böylece çok yönlü ve olumsuz sağlık etkileriyle bağlantılı olan yaşlı bireylerin sosyal izolasyon ve yalnızlıklarını azaltmak (WHO, 2021), b) Yaşlı bireylerin mentorluk becerilerini geliştirerek onların kendilerine olan güvenlerini, topluma katılımlarını ve faydalı olma duygularını artırmak, c) Genç nesiller arasında eski ve çevre dostu uygulamaların benimsenmesini teşvik etmek ve canlandırmak, d) Yaşlı bireylerin girişimcilik becerilerini güçlendirmek ve teşvik etmek.

Proje Hedefleri

  • Çevre dostu uygulamaları çocuklar ve genç yetişkinlerle paylaşarak yaşlı bireylerin sosyal olarak aktif olmalarını sağlamak, böylece çok yönlü ve olumsuz sağlık etkileriyle bağlantılı olan yaşlı bireylerin sosyal izolasyon ve yalnızlıklarını azaltmak (WHO, 2021)
  • Mentorluk konusunda zor ve hassas becerilerini geliştirerek güvenlerini, topluma katılımlarını ve faydalılık duygularını artırmak
  • Eski ve çevre dostu uygulamaların genç nesiller arasında benimsenmesini canlandırmak ve teşvik etmek
  • Yaşça büyük girişimciliği güçlendirmek ve teşvik etmek

The ECOAGE project benefits from a grant under the Active Citizens Fund Cyprus programme, funded by Iceland, Liechtenstein and Norway, through the EEA and Norway Grants 2014-2021.

Scroll to Top