Proje Ortakları

ECOAGE projesi aşağıdaki kuruluşlar tarafından uygulanmaktadır:


Youth Empowerment Foundation Cyprus (IEEN), Cyprus

(Kıbrıs Gençliği Güçlendirme Vakfı (IEEN), Kıbrıs)

Genç İstihdam / Eğitim Vakfı (kısaltma “IEEN” Vakfın tam adının Yunanca baş harflerinden gelmektedir), Kıbrıs’ta kayıtlı, Lefkoşa’da bulunan, yüksek akademik ve profesyonel niteliklere sahip, çeşitli meslekleri kapsayan çok sayıda kurucu üyeye sahiptir. Yönetim kurulunda bir defada en az 5 üye bulunur. Vakıf, basitlik amacıyla genellikle “Gençliği Güçlendirme Vakfı” olarak da adlandırılır.

IEEN’in ana hedefleri aşağıdaki konulara yardımcı olmaktır:

 • Kıbrıs gençleri arasında sosyal becerilerin ve işle ilgili niteliklerin geliştirilmesinde
 • Yeşil sürdürülebilirlik ve istihdam edilebilirlik becerilerine vurgu yaparak hem yaşlıları hem de gençleri içeren ve destekleyen programlar aracılığıyla nesiller arası dayanışmanın geliştirilmesinde
 • Kıbrıs’ta iş etiği ve tutum algılarının değişmesinde
 • Kıbrıs’ta yaşayan kişilerin aşağıdaki programlara erişimi sağlamada:
  • Mentorluk
  • Hassas beceriler ve profesyonel nitelikler üzerine çalıştaylar
  • Yarı zamanlı/mevsimlik eğitim çalışmaları ve
  • Gençlere mentor olarak bir dizi yaşlı profesyonelden destek
2012 yılından bu yana devam eden bu projenin başlangıç​​etkinlik

IEEN başlangıçta gençler düşünülerek kurulmuş olsa da, kısa süre sonra nesiller arası programların çeşitli faydalarının hem genç hem de yaşlı için çok büyük olduğu keşfedildi. Avrupa Aktif Yaşlanma ve nesiller arası dayanışma yılı olan 2012’den başlayarak, IEEN, nesiller arası bir dizi aktivitenin başlangıcı olan nesiller arası bir çevre programı olan Second Life Projesi’ni ortaklaşa organize etmiştir.

ΙΕΕΝ, tümü başarıyla tamamlanan (aşağıda listelenmiş) bir dizi Erasmus+ programına katılmış ve koordine etmiştir ve birçoğu aynı zamanda kurucu üyeler ve yönetim kurulu arasında yer alan, istikrarlı gönüllüler ve proje liderlerinden oluşan sağlam bir ekibe sahiptir. IEEN ayrıca yıllar içinde, sağlıklı yaşlanma ve yaşlı yetişkinler konusunda uzmanlaşmış sağlık ve sosyal bakım sektöründeki kuruluşlarla güçlü bir ağ kurmuştur. Onaylanırsa, IEEN ayrıca bu projenin ihtiyaçları için bir proje görevlisi istihdam edecektir. ECOAGE konsepti, pandemi başladığından beri IEEN’in öncelikleri arasında yer aldı; Aktif Vatandaşlar Fonu, konsepti alıp üzerinde çok düşündüğümüz ve tıpkı Second Life gibi sürekli olarak yürütmeyi hedeflediğimiz bir projeye dönüştürmek için bir fırsattır.

Daha fazla bilgi için: https://yempf.com/

Association of Elderly Rights and Mental Health (ERMH), Cyprus

(Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği (YHRS), Kıbrıs)

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği (YHRS), Kıbrıs’ın kuzeyinde, yaşlıların ve ruhsal hastalıklara sahip bireylerin haklarını savunan bir sivil toplum kuruluşudur. Kasım 2018’de kurulan derneğe çeşitli meslek gruplarından çok sayıda vatandaş üye olmuş ve dernek faaliyetlerine gönüllü olarak katkı sağlamıştır. Derneğin 2018’de 20 olan üye sayısı 2022’de 166’ya yükselmiştir. Şu anda Kıbrıs’ın kuzey kesiminde yaşlıların ve ruh sağlığı yerinde olmayan hastaların haklarını korumayı amaçlayan tek dernektir.

Derneğin Vizyonu

Yaşlılarına ve ruh sağlığı yerinde olmayan bireylerine sahip çıkan, yerli ve uluslararası sivil toplum örgütleri ile işbirliği yaparak bu alanda toplumsal değerlerimizin gelişmesine katkıda bulunan öncü bir sivil toplum kuruluşu olmak.

Derneğin Misyonu

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nin misyonu, yaşlıların ve ruh sağlığı yerinde olmayan bireylerin yaşam kalitesini arttıracak, bu kitlenin temel hak ve ihtiyaçlarının teminini sağlayacak hukuksal ve kurumsal altyapının oluşması için mücadele etmektir. Ruh sağlığı alanında hak temelli hareketin öncülüğünü yapmak, ruh ve sinir hastalıkları ile ilgili toplumu bilgilendirici, stigma ve önyargılardan arındırıcı projeler geliştirmek, çalışmalar ve etkinlikler düzenlemektir. Ayrıca, yaşlı haklarını ve ruh sağlığı yerinde olmayan bireylerin haklarını öğretmek, yaymak ve savunmak Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneğinin misyonudur.

Dernek, Kıbrıs’ın kuzey kesimindeki yaşlı bakım hizmetlerinin yetersiz ve beklenen seviyede olmamasının nedenlerini araştıran bir durum tespit analizi yaptı. Dernek temsilcileri ilgili kurumları ziyaret ederek raporu sundular ve devam eden sorunlarla ilgili endişelerini dile getirdiler. Dernek ayrıca medyada, basında, TV ve radyo programlarında çok aktiftir. Basında yaşlı hakları ve ruh sağlığı ile ilgili farklı konularda farkındalık yaratmış, yaşlı bakımı, hakları ve ruh sağlığı konularında bilgilendirici seminerler düzenlemiştir. Dernek, yaşlı bakım evleri için asgari standartları sağlayacak yasal metnin hazırlanması için ilgili kurumlarla aktif olarak çalışmaktadır.

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, yaşlı yetişkinlerin ihtiyaçları ve gereksinimleri hakkında geniş bilgiye ahiptir. ECOAGE proje çabalarını Kıbrıs’ın kuzeyinde yaygınlaştırmak için güçlü bir ağa sahiptir.

Daha fazla bilgi için: https://yaslihaklariveruhsagligi.org/

University College for Green Development (HGUt), Norway

(Yeşil Kalkınma için Üniversite Koleji (HGUt), Norveç)

Yeşil Kalkınma için Üniversite Koleji (HGUt) doğal değer yaratma ve yerel topluluk gelişimine odaklanan, karma bir öğrenme tarzında esnek üniversite kolej kursları ile Lisans Derecesi sunan, kamu tarafından onaylanmış bir özel üniversite kolejidir. HGUt ayrıca ülkenin Yenilikçilik ve Yenileyici gelişim alanındaki tek Lisans eğitimini sunmaktadır.

HGUt:

 • Norveç yerel topluluklarında bilgi, yetkinlik ve girişimciliğin geliştirilmesi için aktif bir ortaktır
 • Daha genel olarak yeşil iş geliştirme ve rejeneratif gelişim kapsamında kolej düzeyinde öğretim sunmaktadır
 • Yenileyici tarım (permakültür, organik ve küçük ölçekli) ve güçlendirmeyi inşa etmek, teşvik etmek ve sürdürmek için ortak bağlar içinde nasıl çalışılacağı konusunda bilgilidir
 • ECOAGE projesinin hedeflerini destekleyen araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmaktadır
 • Tüm derslerde canlı video ile aktarılan öğretim yoluyla ülkenin her yerinden öğrencileri olduğu için yüz yüze ve çevrimiçi öğrenme yöntemlerinde yeteneklidir. Kampüsten, yerel çalışma merkezinden veya kendi evinizden eğitim alınabilir

HGUt, Çekya, Slovakya, Romanya, Bulgaristan, Litvanya, Letonya, Polonya ve diğer ülkelerdeki 15’ten fazla Norveç Hibeleri projesi dahil olmak üzere uluslararası araştırma ve geliştirme projelerinde çok aktiftir. HGUt personeli, Sosyal Ormancılıktan Ekosistem Hizmetleri için Ödemelere kadar çeşitli konularda 10’dan fazla Avrupa COST Eyleminde aktif üyedir veya olmuştur.

Daha fazla bilgi için: https://www.hgut.no

Scroll to Top