Καλωσορίσατε στο Ecoage Project!

Σύντομη περίληψη

Ο πρωταρχικός στόχος του ECOAGE είναι να ενδυναμώσει τους ηλικιωμένους από την ελληνοκυπριακή και την τουρκοκυπριακή κοινότητα να γίνουν περιβαλλοντικοί μέντορες στη νεότερη γενιά, έχοντας ενεργό ρόλο στις διαγενεακές προσπάθειες για βιώσιμες περιβαλλοντικές πρακτικές στις δικές τους κοινότητες, καταπολεμώντας παράλληλα τον αντίκτυπο της πανδημίας της μοναξιάς στην μεγαλύτερη ηλικία.

Κατανόηση του προβλήματος

Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος είναι ένα τεράστιο παγκόσμιο ζήτημα που σχετίζεται με πολύπλευρους άμεσους και έμμεσους κινδύνους για την υγεία για όλες τις πληθυσμιακές ομάδες. Ταυτόχρονα, ενώ οι ερευνητές αφιερώνουν μεγάλη προσπάθεια σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης, η εκπαίδευση των νέων σχετικά με τη διατήρηση ενός κατοικήσιμου πλανήτη παραμένει μια τρομακτική πρόκληση.

Ένας μεγάλος όγκος ερευνητικών πορισμάτων προτείνει ότι οι ηλικιωμένοι έχουν μεγάλη επιτυχία σε προγράμματα καθοδήγησης νέων καθώς λειτουργούν ως πολύ αξιοσέβαστα πρότυπα για παιδιά και νεαρούς ενήλικες. Στην πραγματικότητα, οι ηλικιωμένοι είναι μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ομάδες πληθυσμού, έχουν σημαντικό ελεύθερο χρόνο και πραγματικά αναζητούν κοινωνικές δραστηριότητες.

Στο ίδιο πλαίσιο, ιστορικά δεδομένα για πρακτικές καθημερινής ζωής που ακολουθήθηκαν από προηγούμενες γενιές δείχνουν ότι οι ηλικιωμένοι έχουν σημαντική γνώση και τεχνογνωσία σχετικά με βιώσιμες και χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα πρακτικές που έχουν ξεχαστεί στη σύγχρονη ζωή (π.χ.παρασκευή σαπουνιού, επαναχρησιμοποίηση τροφής, ρούχων και παιχνιδιών) ενώ, ταυτόχρονα, οι νεότερες γενιές ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο να υιοθετήσουν οικολογικούς τρόπους ζωής.

Τι είναι το ECOAGE;

Το έργο ECOAGE στοχεύει να εμπλέξει τους ηλικιωμένους ως μέντορες και περιβαλλοντικούς πρεσβευτές για παιδιά και νέους μέσω διαγενεακών δραστηριοτήτων.

Οι κύριοι στόχοι του έργου μας είναι: α) να ενδυναμώσουμε τους ηλικιωμένους ώστε να είναι κοινωνικά ενεργοί μοιραζόμενοι ιστορικά φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές με παιδιά και νεαρούς ενήλικες, μειώνοντας έτσι την κοινωνική απομόνωση και τη μοναξιά τους που έχουν συνδεθεί με πολύπλευρες δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία (WHO, 2021). β) να ενισχύσουμε τις σκληρές και ήπιες δεξιότητές τους στην καθοδήγηση, αυξάνοντας έτσι την αυτοπεποίθησή τους, τη συμμετοχή στην κοινωνία και την αίσθηση της χρησιμότητας, γ) να αναβιώσουμε και να προωθήσουμε την υιοθέτηση παλιών και φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών από τις νεότερες γενιές και δ) να ενδυναμώσουμε και να προάγουμε την επιχειρηματικότητα στους ηλικιωμένους.

Στόχοι του έργου

  • Η ενδυνάμωση των ηλικιωμένων ώστε να είναι κοινωνικά ενεργοί μοιραζομένοι ιστορικά φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές με παιδιά και νεαρούς ενήλικες, μειώνοντας έτσι την κοινωνική απομόνωση και τη μοναξιά τους που έχουν συνδεθεί με πολύπλευρες δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία (WHO, 2021)
  • Η ενίσχυση των σκληρών και ήπιων δεξιοτήτων τους στην καθοδήγηση, αυξάνοντας έτσι την αυτοπεποίθηση, τη συμμετοχή στην κοινωνία και την αίσθηση της χρησιμότητας
  • Η αναβίωση και η προώθηση της υιοθέτησης παλαιών και φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών από τις νεότερες γενιές
  • Η ενδυνάμωση και η προώθηση της επιχειρηματικότητας των ηλικιωμένων

Το έργο ECOAGE λαμβάνει επιχορήγηση στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund Κύπρου που χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω των χορηγιών ΕΟΧ και Νορβηγίας 2014-2021.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο ECOAGE ή εάν θέλετε να μας κάνετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το έργο, στείλτε μας ένα μήνυμα ή ακολουθήστε μας στο Facebook

This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.

*Τα στοιχεία επικοινωνίας σας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τη διάδοση του ενημερωτικού δελτίου ECOAGE ή για την πρόσκλησή σας στις δραστηριότητες του έργου ECOAGE. Τα στοιχεία σας δεν θα υποστούν επεξεργασία με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ούτε θα μεταφερθούν σε τρίτους. Μάθε Περισσότερα

Τελευταίες Ειδήσεις

Φύτεψε ένα σπόρο γνώσης

Το IEEN είχε τη μεγάλη χαρά να συνεργαστεί με το EUROSUCCESS στα πλαίσια του έργου LearnersMot2 και του έργου ECOAGE, στο οποίο ενθαρρύνονται φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές σε όλες τις ηλικίες.

Οι εθελοντές δίνουν ανατροφοδότηση για το έργο Ecoage

Τον Σεπτέμβριο 2022, συνολικά 12 εθελοντές από την τουρκοκυπριακή και την ελληνοκυπριακή κοινότητα συμμετείχαν σε ομάδες εστίασης και συνεντεύξεις για να μοιραστούν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους…

Scroll to Top